Cách Tính Lãi Suất Vay Tín Chấp

Hiện nay có 3 mức lãi suất mà ngân hàng VPBank áp dụng cho các gói vay tín chấp lần lượt là 1,66%, 2,17% và 2,95% được tính theo công thức dưới đây:

Trường hợp khách hàng không mua bảo hiểm khoản vay:

 • Số tiền lãi trả hàng tháng(1) = Tổng khoản vay * Lãi suất bình quân tháng
 • Số tiền gốc trả hàng tháng(2) = Tổng khoản vay / Tổng thời gian vay

=> Số tiền khách hàng phải trả góp hàng tháng = Số tiền lãi trả góp hàng tháng(1) + Số tiền gốc trả góp hàng tháng(2)

Trường hợp khách hàng có mua bảo hiểm khoản vay:

 • Số tiền lãi trả hàng tháng(1) = Tổng khoản vay * Lãi suất bình quân tháng
 • Số tiền gốc trả hàng tháng(2) = Tổng khoản vay / Tổng thời gian vay
 • Số tiền gốc bảo hiểm khoản vay trả góp hàng tháng(3) = (Tổng khoản vay * 5,5%) / Tổng thời gian vay
 • Số tiền lãi phải trả hàng tháng của bảo hiểm khoản vay(4) = Số tiền bảo hiểm khoản vay * Lãi suất bình quân tháng

=> Số tiền khách hàng phải trả góp hàng tháng = Số tiền lãi trả hàng tháng(1) + Số tiền gốc trả hàng tháng(2) + Số tiền gốc bảo hiểm khoản vay trả góp hàng tháng(3) + Số tiền lãi phải trả hàng tháng của bảo hiểm khoản vay(4)

Trong đó:

 • Tổng khoản vay: số tiền khách hàng mong muốn vay
 • Lãi suất bình quân tháng: 1,66% – 2,17% hoặc 2,95% tùy theo nhóm khách hàng
 • Tổng thời gian vay: Thời gian khách hàng đăng ký vay (từ 6 đến 36 tháng)
 • Bảo hiểm khoản vay: 5,5% của Tổng khoản vay (5,5% trên tổng thời gian vay)

Lưu ý: Bảo hiểm khoản vay là không bắt buộc, khách hàng có thể mua hoặc không.

KH tham khảo thêm -> Bảo hiểm khoản vay là gì? Lợi ích của bảo hiểm khoản vay

Ví dụ: Bạn có nhu cầu vay tín chấp tại Đà Nẵng ngân hàng VPBank số tiền 10 triệu với thời gian vay 12 tháng và điều kiện Bạn phù hợp với mức lãi suất 1,66%. Vậy số tiền Bạn phải trả góp hàng tháng là:

Trường hợp 1: Bạn không mua bảo hiểm khoản vay

 • Số tiền lãi phải trả hàng tháng = 10.000.000 * 1,66% = 166.000đ
 • Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 10.000.000 / 12 = 834.000đ

=> Số tiền gốc + lãi Bạn phải trả hàng tháng = 834.000 + 166.000 = 1.000.000đ

Trường hợp 2: Bạn có mua bảo hiểm khoản vay

Số tiền lãi trả hàng tháng = 10.000.000 / 12 = 166.000đ

Số tiền gốc trả hàng tháng = 10.000.000 * 1,66% = 834.000đ

Số tiền gốc bảo hiểm khoản vay trả hàng tháng = (10.000.000 * 5,5%) / 12 = 45.834đ

Số tiền lãi của bảo hiểm khoản vay trả hàng tháng = 550.000 * 1,66% = 9.130đ

=> Số tiền Bạn phải trả hàng tháng = 166.000 + 834.000 + 45.834 + 9.130 = 1.054.964đ

 

Bình Luận
Cách Tính Lãi Suất Vay Tín Chấp
5 (100%) 1 vote
® Vaynhanh60s.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
© Copyright 2016 Vaynhanh60s. All Rights Reserved.